HOME >
AKTUALNOŚCI
> HARMONOGRAM WYWOZU 2020r. > KRAKÓW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SELEKTYWNIE ZEBRANYCH

W związku w wejściem w życie w dniu 01.07.2013 tzw. „ustawy śmieciowej” pragniemy Państwa poinformować o nowym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz zbiórki frakcji selektywnej.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ!

1. Odpady komunalne jak i odpady gromadzone w sposób selektywny powinny być wystawione przed posesję najpóźniej do godziny 6:00 w dniu odbioru (odpadów nie odbieramy z terenu posesji).

2. Worki z odpadami gromadzonymi selektywnie (żółty worek) prosimy wystawić po napełnieniu do pełnej objętości – zawiązane.

3. Zgodnie z Rozdziałem 8 art. 3 Uchwały Nr LXIII/917/12 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru na chodnik lub ciąg pieszo-jezdny przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także, za zgodą właściciela nieruchomości, wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu odbierającego odpady komunalne w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach. Wyniesienie pojemników z terenu nieruchomości stanowi usługę dodatkową w rozumieniu art. 6r ust. 4 Ustawy.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Biuro Obsługi Klienta (BOK): (12) 390 71 28
adres poczty elektronicznej: bok.sita@sitapolska.com.pl

SEKTOR ODBIORU ODPADÓW W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH DLA MIASTA KRAKOWA W ROKU 2020

Harmonogram - WERSJA PDF pobierz