HOME > OFERTA > WYWÓZ ODPADÓW >ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

NIESEGREGOWANE, ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – KOD 20 03 01

Niesegregowane odpady komunalne – kod odpadu 20 03 01 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu Dz. U. 2019 poz. 10 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów – ten rodzaj odpadu jest wytwarzany przez:

  • gospodarstwa domowe,
  • podmioty gospodarcze,
  • instytucje.

Od lipca 2013 roku ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Część gmin zapewniła również w ramach systemu odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych tj. podmiotów gospodarczych i instytucji.

W ramach świadczonych usług oferujemy swoim klientom odbiór odpadów komunalnych związanych z przemysłową działalnością mieszkańców poszczególnych gmin (możliwość współpracy uzależniona od uchwały gminy w zakresie odbioru odpadów z posesji niezamieszkałych). Spełniamy w ten sposób zarówno oczekiwania naszych klientów jak i wymagania ustawowe, określone lokalnymi przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w poszczególnych gminach.

Wszystkie ustalone warunki odbioru potwierdzane są umową na odbiór odpadów komunalnych i fakturami VAT, które można przedstawić podczas kontroli straży miejskiej bądź innych instytucji uprawnionych.

Oferujemy odbiór odpadów komunalnych :

  • w pojemnikach: 120 l , 240 l, 600 l, 770 l , 1100 l
  • w kontenerach od 7 do 36 m³ (kryte, odkryte)
  • w workach
  • z częstotliwością uzgodnioną indywidualnie z klientem z uwzględnieniem minimalnej ilości, wynikającej z prawa lokalnego

Umożliwiamy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

Oferujemy okresowe mycie i dezynfekcje pojemników i kontenerów, przeznaczonych do gromadzenia odpadów.

Usługi realizowane na terenie Krakowa, Nowego Sącza, Częstochowy i Bierunia. Sprawdź gdzie jesteśmy.

Zamówienia można składać przez całą dobę wypełniając formularz zamówienia.

Jeśli nie wiedzą Państwo jaki kontener zamówić, bądź chcecie poznać warunki odbioru, prosimy o wypełnienie formularza zapytania. Skontaktujemy się.

UWAGA !!!

DOTYCZY LOKALIZACJI KRAKÓW - W PRZYPADKU, GDY WYNAJMOWANY KONTENER BĘDZIE USTAWIANY W PASIE DROGOWYM LUB NA CHODNIKU NALEŻY UZYSKAĆ POZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO.

Powyższe zezwolenie w Krakowie można uzyskać w ZARZĄDZIE DRÓG I TRANSPORTU KRAKÓW, UL. CENTRALNA 53