KONTAKT
ADRES SUEZ Południe Sp. z o.o. ul. Dębowa 26/28 42-207 Częstochowa TELEFON KONTAKTOWY CENTRALA: 34-361-60-84 WYWÓZ: 34-361-60-87 FAX: 34-361-61-56 ADRES E-MAIL sita.poludnie@sitapolska.com.pl LOKALIZACJA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych jest SUEZ Południe Sp. z o.o. , e-mail: suezpoludnie@suez.com (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod.poludnie@suez.com Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie Spółki, rozumianym jako bieżący kontakt. Dane osobowe dla celów takiego kontaktu będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji, a w celach archiwizacyjnych – przez okres 5 lat. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne”.
LOKALIZACJA
WEBMASTER