HOME > OFERTA > WYWÓZ ODPADÓW >ODPADY MEDYCZNE

ODPADY MEDYCZNE

Odpady medyczne - to substancje stałe, ciekłe i gazowe powstające przy leczeniu, diagnozowaniu oraz profilaktyce, w działalności medycznej prowadzonej w obiektach lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz w obiektach badawczych i eksperymentalnych.

Odpady medyczne powstają w różnych jednostkach opieki zdrowotnej, takich jak: szpitale, sanatoria, ośrodki leczenia odwykowego, ośrodki rehabilitacyjne, zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze, zakłady opiekuńczo - lecznicze, hospicja, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, punkty lekarskie, praktyki lekarskie, jak również apteki, zakłady fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, lecznice dla zwierząt, schroniska, gabinety weterynaryjne.

Odpady medyczne powstają w różnych jednostkach opieki zdrowotnej, takich jak: szpitale, sanatoria, ośrodki leczenia odwykowego, ośrodki rehabilitacyjne, zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze, zakłady opiekuńczo - lecznicze, hospicja, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, punkty lekarskie, praktyki lekarskie, jak również apteki, zakłady fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, lecznice dla zwierząt, schroniska, gabinety weterynaryjne.

SUEZ Południe specjalizuje się i posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie odbioru odpadów medycznych.

  • odpady medyczne odbierane są w szczelnych zamkniętych pojemnikach i workach, specjalistycznym pojazdem częstotliwość dostosowana do potrzeb klienta
  • dostarczamy specjalistyczne pojemniki na odpady medyczne oraz worki w kolorze czerwonym (zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia)
  • zapewniamy zbiorcze, miesięczne potwierdzenie przekazania odpadów do spalarni na Karcie Przekazania Odpadu

Usługi realizowane na terenie Nowego Sącza, Częstochowy i Bierunia.

Zamówienia można składać przez całą dobę wypełniając formularz zamówienia.

Jeśli nie wiedzą Państwo jaki kontener zamówić, bądź chcecie poznać warunki odbioru, prosimy o wypełnienie formularza zapytania. Skontaktujemy się.