HOME > OFERTA > WYWÓZ ODPADÓW >ODPADY PRZEMYSŁOWE

ODPADY PRZEMYSŁOWE (PRODUKCYJNE)

Odpady przemysłowe to odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej człowieka. Odpady takie są wytwarzane nie tylko przez fabryki, ale również przez szpitale, magazyny, warsztaty samochodowe, zakłady budowlane.

Odpady przemysłowe klasyfikujemy poprzez zaliczenie ich do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), biorąc pod uwagę:

  • źródło ich powstawania (20 grup odpadów)
  • właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi - określone zostały w załączniku nr 3 do ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987 z późn.zm.)
  • składniki, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi - określone zostały w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987 z późn.zm.)

SUEZ Południe oferuje kompleksowe usługi związane z odbiorem oraz przekazaniem do zagospodarowania odpadów przemysłowych. Naszym klientom zapewniamy odpowiednie, specjalistyczne pojemniki oraz kontenery do gromadzenia odpadów oraz ich terminowy odbiór, dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Usługi realizowane na terenie Krakowa, Nowego Sącza, Częstochowy i Bierunia. Sprawdź gdzie jesteśmy.

Zamówienia można składać przez całą dobę wypełniając formularz zamówienia.

Jeśli nie wiedzą Państwo jaki kontener zamówić, bądź chcecie poznać warunki odbioru, prosimy o wypełnienie formularza zapytania. Skontaktujemy się.