O NAS

Spółka SUEZ Południe wchodzi w skład międzynarodowej grupy SUEZ ENVIRONNEMENT, światowego lidera w zarządzaniu odpadami, usługach utrzymania czystości i dostarczaniu wody pitnej. Ponad 130 lat temu usługi te były dostępne we Francji, dziś codziennie korzysta z nich ponad 100 milionów ludzi na wszystkich zamieszkałych kontynentach.

JAK SORTOWAĆ ŚMIECI

Dowiedz się jak segregować śmieci. Jeśli masz wątpliwości dowiedz się jaki rodzaj odpadu należy wrzucać do danego typu pojemnika.

PYTANIA

Czy można podpisać umowę na wywóz odpadów komunalnych z częstotliwością jeden raz w miesiącu?

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO

Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów oraz sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej BDO).
Na stronie internetowej: https://bdo.mos.gov.pl/ mogą Państwo uzyskać informację o konieczności rejestracji w bazie BDO oraz pobrać stosowny wniosek o wpis.
Obowiązkiem rejestracji w BDO objęto m.in.: wszystkie podmioty, zobowiązane do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami.
BDO jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami za brak wpisu do BDO przez przedsiębiorcę grożą administracyjne kary pieniężne w wysokości nie mniej niż 5 000 zł i nie więcej niż 1 000 000 zł.

Szanowni Państwo informujemy, że z dniem 2 stycznia 2020 r nastąpiło połączenie spółek SUEZ Małopolska sp. z o.o. oraz SUEZ Południe sp. z o.o.

Aktualne dane spółki :
SUEZ Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-731), ul. Kosiarzy 5A
KRS 0000111181, NIP 7341066587, REGON 490655431
BDO 000007719
Kapitał zakładowy 28.000.000 zł

Aktualny odpis KRS Pełny odpis KRS Informacja o zmianie nazwy firmy