HOME > OFERTA

WYWÓZ ODPADÓW

Czysty gruz

Czysty gruz – powstały w wyniku prac budowlanych i rozbiórkowych – czyli wyselekcjonowany gruz ceglany bądź budowlany, wolny od zanieczyszczeń przez inne odpady.

Odpady remontowo-budowlane

Odpady remontowo-budowlane – powstałe na placach budów i w wyniku prac remontowo budowlanych. Są to szczególnie odpady klasyfikowane zgodnie z Ministra Klimatu Dz. U. 2019 poz. 10 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów do grupy 17-tej.

Odpady komunalne (śmieci)

Niesegregowane odpady komunalne – kod odpadu 20 03 01 - zgodnie z Ministra Klimatu Dz. U. 2019 poz. 10 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów – ten rodzaj odpadu jest produkowany w każdym gospodarstwie domowym, przez każdy podmiot gospodarczy, czy instytucje.

Odpady kuchenne

Pracując w kuchni trzeba się pobrudzić. To zdanie powtarzane jest jak mantra przez wielu profesjonalnych kucharzy, a oni wiedzą co mówią. Przygotowywując posiłek w domowym zaciszu możemy zauważyć, ile przy tym produkujemy odpadów. Od wszelkiego rodzaju obierek poczynając na zużytym tłuszczu kończąc. Możemy tylko sobie wyobrazić, o ile więcej odpadów kuchennych produkowanych jest przez restauracje, hotele, bary, ośrodki zbiorowego żywienia.

Odpady przemysłowe (produkcyjne)

Przemysł, który dawał człowiekowi pracę, dawał też wielkie ilości zanieczyszczeń. W minionych dekadach rozpoczął się proces niwelowania zniszczeń jakie przemysł wyrządza środowisku. Wprowadzone zostały restrykcyjne przepisy, które wymuszają na przedsiębiorstwach, pod groźbą wysokich kar, wprowadzanie odpowiednich norm, mających na celu ochronę środowiska.

Odpady medyczne

Odpady medyczne - to substancje stałe, ciekłe i gazowe powstające przy leczeniu, diagnozowaniu oraz profilaktyce, w działalności medycznej prowadzonej w obiektach lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz w obiektach badawczych i eksperymentalnych.

Odpady biodegradowalne

Istnieją odpady, które rozkładając się nie szkodzą środowisku naturalnemu. Są to odpady biodegradowalne. W uproszczeniu można powiedzieć, że rozkładem takich odpadów zajmują się mikroorganizmy. Odpady, które ulegają biodegradacji pochodzą głównie z rolnictwa, sadownictwa, leśnictwa, łowiectwa i innych branż zajmujących się przetwarzaniem produktów pochodzenia naturalnego.

Surowce wtórne

Ludzkość produkuje coraz więcej śmieci. Szybki skok cywilizacyjny niesie ze sobą nie tylko poprawę komfortu życia, ale także nowe problemy, z którymi ludzkość musi się zmierzyć. Jednym z nich są niezliczone ilości odpadów powstających każdego dnia. Nikt przecież nie chce, aby nasza planeta zamieniła się w jedno wielkie wysypisko śmieci.

Zużyty sprzęt elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 nr 180, poz. 1495) istnieje obowiązek oddawania zużytego sprzętu do bezpiecznego punktu odbioru..

PIELĘGNACJA ZIELENI

Koszenie trawników

W ramach usług pielęgncji zieleni niskiej proponujemy Państwu koszenie, grabienie a także utylizację odpadów powstałych podczas koszenia.

Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów

SUEZ Południe oferuje pełen zakres usług pielęgnacji terenów zielonych w tym przycinanie bądź wycinkę drzew oraz krzewów.

Rekultywacja terenów zielonych

KOMPOSTOWNIA

Przyjmowanie odpadów biodegradowalnych

SUEZ Malopolska posiada nowoczesną kompostownię odpadów biodegradowalnych.

Sprzedaż kompostu i humusu

Oferujemy kompost i humus najwyższej jakości.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Letnie i zimowe utrzymanie dróg

W ramach prowadzonej działalności firma SUEZ Południe oferuje kompleksową obsługę przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg i nieruchomości.

Opróżnianie koszy ulicznych

Zmorą mieszkańców każdego miasta są śmieci, które psują obraz i powietrze, nawet najbardziej urokliwego miejsca. Idąc ulicami różnych miast możemy natrafić na porzucone beztrosko puszki po piwie, papierki po lodach, niedopałki papierosów, butelki, które zamiast trafić do kosza na śmieci lądują często na chodniku lub ulicy.

Likwidacja dzikich wysypisk

Nasza planeta to nasze wspólne dobro, o które musimy wspólnie dbać. Tylko w ten sposób uda nam się nie zginąć od wszelkiego rodzaju nieczystości, których miliony są produkowane każdego dnia.