HOME > FAQ

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie odpady zaliczamy do odpadów segregowanych?

W zależności od systemu zbiórki przyjętego przez Gminę do pojemników/ worków na odpady segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale) możemy wrzucać:

 • Papier, tekturę, gazety, książki
 • Opakowania ze szkła (słoiki, butelki)
 • Opakowania z tworzyw sztucznych
 • Opakowania z metali
 • Opakowania wielomateriałowe

Nie wrzucamy:

 • Zatłuszczonego papieru, odpadów higienicznych
 • Opakowań nieopróżnionych
 • Zabawek
 • Odpadów niebezpiecznych: baterii, igieł, opakowań po farbach, innych substancjach niebezpiecznych
 • Luster, szyb, żarówek, porcelany
 • Sprzętu AGD

Czego nie można wrzucać do pojemnika na śmieci komunalne?

W pojemniku nie umieszczamy m.in.:

 • gruzu
 • ziemi
 • popiołu
 • odpadów wielkogabarytowych (np. mebli, okien, szyb)
 • sprzętu elektronicznego, elektrycznego
 • przeterminowanych leków i innych odpadów medycznych
 • baterii, akumulatorów
 • odpadów niebezpiecznych np. chemikaliów