HOME > Zezwolenia

ZEZWOLENIA

 • • Zezwolenie Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 22.12.2016 roku, znak WS-06.6233.80.2016.MW na transport odpadów:
  - kody odpadów, na których transport SUEZ Małopolska posiada zezwolenie
 • Zezwolenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2014 roku, znak SR-III.7244.3.15.2014.EP na przetwarzanie odpadów zielonych i innych bioodpadów
  - kody odpadów, na których odzysk SUEZ Małopolska posiada zezwolenie
 • Zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 21/02 na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego „Eko-kompost” o symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług: 24.15.60-00.90
 • Zezwolenia na prowadzenie działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenach:
  • gminy miejskiej Kraków
  • miasta Nowy Sącz
  • gminy Chełmiec
  • miasta i gminy Gorlice
  • gminy Gródek n/Dunajcem
  • miasta i gminy Grybów
  • gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
  • gminy Kamienica
  • gminy Kamionka Wielka
  • gminy Liszki
  • gminy Łabowa
  • gminy Łużna
  • gminy Muszyna
  • gminy Nawojowa
  • miasta i gminy Niepołomice
  • gminy Piwniczna-Zdrój
  • gminy Podegrodzie
  • gminy Ropa
  • gminy Rytro
  • miasta i gminy Skawina
  • gminy Uście Gorlickie
  • miasta i gminy Stary Sącz
  • miasta i gminy Wieliczka
  • gminy Wielka Wieś
  • gminy Zabierzów
  • gminy Zielonki